tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể
Tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể

Trong quá trình hoạt động, khi gặp phải vấn đề khó khăn trong hoạt động hay có những định hướng mới cho hộ kinh doanh của mình thì có thể tạm ngừng kinh doanh, hộ kinh doanh có thể tạm ngừng trong một thời gian cho phép. Việc tạm ngừng kinh doanh phải được thực hiện theo đúng thủ tục pháp luật quy định.

  1. Trình tự thực hiện:
  • Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lện, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 (mười năm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
  • Khi nhận đầy được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc và cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh.
  1. Cách thức thực hiện: Hộ kinh doanh trực tiếp nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh.
  2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể gồm:

 -Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

– Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình trực tiếp thành lập hộ kinh doanh.

  1. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Cơ quan thực hiện: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 0906.464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com