Cập nhật căn cước công dân gắn chip trên dăng ký kinh doanh

   Doanh nghiệp lưu ý cập nhật căn cước công dân gắn chip trên đăng ký kinh doanh

Theo quy định doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Tuy nhiên, đối với việc thay đổi căn cước công dân gắn chip hiện nay mất nhiều thời gian. Có trường hợp nhận được căn cước công dân lên đến một vài tháng. Vì vậy, doanh nghiệp không thể thông báo kịp thời cập nhật thông tin lên phòng đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, khi đã nhận được căn cước công dân mới thì khách hàng nên làm thủ tục thay đổi ngay. Việc không thay đổi có thể bị xử phạt từ  3.000.000 đồng – 30.000.000 đồng (theo điều 44 nghị định 122/2021/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý:

➨ Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020: Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.

➨ Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020: Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (tức là số CCCD/CMND/Hộ chiếu) của những người dưới đây là một trong những nội dung của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

+ Thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

+Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân;

+ Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần.

 ➨ Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019 cũng quy định: Khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

Quý khách hàng có thể liên hệ công ty chúng tôi để thực hiện việc cập nhật căn cước công dân gắn chip nhanh chóng, hiệu quả.