Thành lập Doanh nghiệp tư nhân
Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

Thành lập doanh nghiệp tư nhân. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Để giúp khách hàng thành lập                                        DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN.

Phong Châu Luật sẽ giúp khách hàng  thực hiện các bước cho khách hàng như sau:

 1. Tư vấn trước khi thành lập doanh nghiệp tư nhân:
 • Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp
 • Phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp
 • Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý
 • Quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân:     

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và các giấy tờ kèm theo: (bản sao Giấy CMTND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)
 • Giấy ủy quyền
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
 • Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.)
 1. Đại diện cho khách hàng làm thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư, Sở công an, Cục thuế).  
 2. Tư vấn, hỗ trợ khách hàng sau thành lập:
 • Lập hồ sơ doanh nghiệp
 • Tư vấn quản trị doanh nghiệp
 • Mua hoá đơn, kế toán thuế
 • Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí trong các lĩnh vực liên quan

Hãy liên hệ với Phong Châu Luật để được cung cấp dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 0906.464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com