công ty tnhh một thành viên
Thành lập Cty TNHH một thành viên

Công ty TNHH MỘT THÀNH VIÊN là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu .Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2014;

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Nghị định 78/2015/NĐ-CP

a. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  1. Giấy đề nghị Đăng ký doanh nghiệp;
  2. Điều lệ Công ty;
  3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của chủ sở hữu công ty;
  4. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài;
  5. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập doanh nghiệp và tổ chức làm dịch vụ đăng ký doanh nghiệp. Giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Hãy liên hệ với Phong Châu Luật để được cung cấp dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 0906.464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com