ảnh minh hoa
Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viêng (ảnh minh hoa)

Tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên

Hình thức tăng vốn điều lệ:

  • Chủ sở hữu công ty góp thêm vốn
  • Huy động thêm vốn góp của người khác

Công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH một thành viên:

  • Thông báo tăng vốn điều lệ
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ công ty TNHH

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trên doanh nghiệp nộp hồ sơ tại phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phòng đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thủ tục thay đổi tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp.

 Dịch vụ của Phong Châu Luật:

  • Tư vấn về việc thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp
  • Soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ cho doanh nghiệp
  • Thay mặt doanh nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến việc nộp hồ sơ, công bố thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
  • Hướng dẫn thủ tục về thuế môn bài sau tăng vốn.