Hộ kinh doanh
Giải thể hộ kinh doanh

Thủ tục để giải thể hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh cần thực hiện các công việc sau:

Thứ nhất: Khóa mã thuế

Hộ kinh doanh cần chuẩn bị hồ sơ khóa mã thuế và nộp cho cơ quan thuế quản lý gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Thứ hai: Hoàn thành các nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh

– Các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể như: thuế môn bài, thuế khoán.

– Nếu sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh cá thể.

Thứ ba: Hoàn trả giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Sau khi đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế bên cơ quan thuế và nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục trả giấy phép hộ kinh doanh ở Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 0906.464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com