Dịch vụ tư vấn Chia tách công ty

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều Công ty có nhu cầu chia, tách Công ty mà không làm mất đi quyền và nghĩa vụ của Công ty chia, tách. Thủ tục chia, tách là thủ tục phức tạp, Phong Châu Luật sẽ cung cấp các dịch vụ Tư vấn tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu và sự hài lòng của Quý Khách hàng về các thủ tục chia, tách, hợp nhất hoặc sát nhập Công ty.

Các nội dung và công việc Phong Châu Luật thực hiện:

1. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

 • Điều kiện về Chia / tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Cty;
 •  Về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;
 • Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;
 • Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;
 • Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia / tách và Công ty mới;
 • Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia / tách Công ty;
 • Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan;

2. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ chia/ tách Công ty:

 • Soạn thảo Quyết định và biên bản họp về việc chia / tách Công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh;
 • Dự thảo Điều lệ Công ty;
 • Danh sách Cổ đông / thành viên Công ty;
 • Các giấy tờ khác có liên quan;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

 • Tiến hành nộp và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 •  Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ;
 • Làm dấu và nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho Doanh nghiệp;

Hãy liên hệ với Phong Châu Luật để được cung cấp dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 0906.464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com