sáng chế là gì
Sáng chế

 Theo Khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ:

“Sáng chế được hiểu là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”.

Hay nói cách khác, sáng chế là sản phẩm (cơ cấu, chất, vật liệu), quy trình (phương pháp) công nghệ, do con người tạo ra.

Đặc điểm sáng chế

 • Bản chất tạo ra phương tiện mới sản phẩm mới về nguyên lý kỹ thuật, chưa từng tồn tại hoặc đã tồn tại trong một nhóm nhỏ song không phổ biến và là bí mật đối với cộng đồng, tức sáng chế vẫn có thể là mô tả chi tiết kỹ thuật tạo ra một sản phẩm kỹ thuật hoặc quy trình kỹ thuật bí mật;
 • Không có khả năng áp dụng để giải thích thế giới;
 • Có khả năng áp dụng trực tiếp hoặc qua thử nghiệm để ứng dụng vào sản xuất và đời sống;
 • Có giá trị thương mại, mua bán bằng sáng chế (patent) và giấy phép (licence);
 • Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp;
 • Bị tiêu vong theo sự tiến bộ của công nghệ.

Những đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

Điều 59. Luật Sở hữu trí tuệ quy định những đối tượng sau không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế:

 • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
 • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh, chương trình máy tính.
 • Cách thức thể hiện thông tin;
 • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;
 • Giống thực vật, giống động vật;
 • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
 • Phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Hãy liên hệ với Phong Châu Luật để được cung cấp dịch vụ tốt nhất với chi phí thấp nhất.

KHÁCH HÀNG XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Hotline: 090.6464.966
Email: phongchauluat@gmail.com
Website: https://phongchauluat.com